عکس کاور خود را تغییر دهید
Amirsaleh
عکس کاور خود را تغییر دهید
من کارشناسی ارشد نرم افزار هستم. و در حوزه طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ فعالیت میکنم.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

اعتبار این کاربر به پایان رسید.