عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
لیسانس علوم کامپیوتر از دانشگاه خوارزمی/مسلط به یادگیری ماشین و زبان پایتون/مسلط به اینستاگرام مارکتینگ
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

اعتبار این کاربر به پایان رسید.