مرجع متخصصین فناوری اطلاعات ایران Expertgram

فریلنسرها  40

شرکت های تخصصی  10

آموزشگاه ها  5

  56 عضو در انجمن متخصصین فناوری اطلاعات ایران