مرجع متخصصین فناوری اطلاعات ایران Expertgram

فریلنسرها  38

شرکت های تخصصی  10

آموزشگاه ها  5

  54 عضو در انجمن متخصصین فناوری اطلاعات ایران